Om oss

Välkommen till bloggportal.com!

Denna bloggplattform är ett redskap för alla som vill komma igång med sin blogg utan att behöva studera tekniska frågor. Som bloggare kan man helt ägna sig åt sin blogg och släppa allt so rör underhåll, uppdateringar eller serverfrågor. Vi har en rad bloggar som tar upp såväl mode som bilvård. Komplettera gärna utbudet med din egen!

Vad är en blogg?

Det finns en rad olika tankar om vad en blogg är och hur man bäst använder en sådan. I grund och botten är det en webbaserad dagbok som finns tillgänglig för alla som är intresserade. Över tid har bloggfenomenet dock kommit att breddas något. Vad som nu kännetecknar en blogg är att det finns en tydlig avsändare, men definitionen är inte enkel att sätta. Företagsbloggar har i viss mån kommit att ersätta de tidigare tidningarna för intern distribution och privata dito har generellt inte något ekonomiskt värde.

För den som vill arbeta professionellt med en blogg, är tydlig ämnesinriktning ofta värt att överväga. På detta sätt breddas publiken snabbt till alla med detta intresse. Det är initialt lätt att glömma att man saknar relation till sin publik. Att erbjuda värde i form av tips och reflektioner kan ofta vara en snabbare väg.

En blogg på Svenska eller Engelska?

Oavsett hur stora ambitioner man har, kan det vara bra att hålla nere prestationskravet på den egna bloggen till en början. Om Svenska är huvudspråket man använder, finns det många argument för att börja med detta. Att skriva för en större publik kräver tungt arbete och engagemang. Det finns alltid möjlighet att utöka sin blogg över tid om intresse finns och man har en publik.

Tips och bloggrecensioner

Någonting som visat sig vara av stort intresse är recensioner. Detta är inte öronmärkt för youtubers utan fungerar också i en blogg. Konsumenttips och resebeskrivningar är också ämnen som många besöker. Även dessa kan vinna på att ha en tydlig inriktning. Om inte annat för att man lättare kan synas för en bredare publik.